iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Transparenţă

Poziție
Denumire
Gradul
Transparență totală
I. Indicatori economici
III. Achiziții publice și proprietăți
IV. Resurse umane
V. Etica și conflictul de interese
VI. Granturi și caritate
1.
S.A. „Franzeluţa”
D+35 %84 %0 %14 %62 %0 %
2.
Î.S. „Radiocomunicații”
C-43 %79 %9 %39 %0 %0 %
3.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
C-44 %63 %21 %39 %46 %0 %
4.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
D+40 %53 %26 %39 %62 %0 %
5.
S.A. „Termoelectrica”
D-29 %47 %30 %0 %0 %0 %
6.
S.A. „Energocom”
D+36 %42 %9 %46 %0 %
6.
S.A. „Moldtelecom”
D-29 %42 %17 %14 %15 %0 %
8.
S.A. „Metalferos”
D-27 %32 %0 %29 %8 %0 %
9.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
D-28 %26 %43 %7 %0 %0 %
10.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
E15 %21 %9 %7 %0 %0 %
10.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
D-28 %21 %35 %7 %15 %0 %
12.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
E+24 %18 %9 %14 %38 %0 %
12.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
E16 %18 %0 %7 %0 %0 %
12.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
D33 %18 %48 %0 %15 %0 %
12.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
D34 %18 %13 %29 %62 %0 %
12.
Î.S. „MoldATSA”
D33 %18 %9 %29 %15 %29 %
12.
Î.S. „Moldelectrica”
D-29 %18 %30 %14 %0 %0 %
12.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
D-27 %18 %43 %14 %15 %0 %
12.
S.A. „Moldovagaz”
E-14 %18 %13 %7 %15 %0 %
12.
S.A. „Tracom”
D-30 %18 %44 %7 %0 %0 %
21.
Î.M. „EXDRUPO”
D30 %18 %43 %7 %46 %0 %
22.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
D-25 %16 %39 %7 %0 %0 %
23.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
F3 %13 %0 %0 %0 %0 %
23.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
F9 %13 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
D-26 %11 %42 %0 %31 %0 %
25.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
E19 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. ITA „Mecagro”
E-14 %11 %9 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
F9 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
D-28 %11 %17 %7 %46 %0 %
25.
Î.S. „Cartuș”
E-10 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
E-14 %11 %0 %0 %15 %0 %
25.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
F5 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
F9 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
E15 %11 %4 %7 %0 %0 %
25.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
F8 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
F8 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
E-13 %11 %0 %7 %0 %0 %
25.
Î.S. „Indal Proiect”
F8 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Mold-Didactica”
F9 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Moldaeroservice”
E-14 %11 %0 %7 %0 %0 %
25.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
E-12 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
E19 %11 %0 %0 %46 %0 %
25.
Î.S. „Poşta Moldovei”
D32 %11 %43 %14 %31 %0 %
25.
Î.S. „Ruralproiect”
F8 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Servicii Pază”
E20 %11 %9 %11 %0 %0 %
25.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
F2 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
F8 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Urbanproiect"
E-12 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
Î.S. „Viva Flora”
F8 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
S.A. „Drumuri Cahul”
F4 %11 %0 %0 %0 %0 %
25.
S.A. „RED Nord-Vest”
E-12 %11 %22 %0 %0 %0 %
52.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
E+23 %8 %35 %0 %0 %0 %
52.
Î.M. „LIFTSERVICE”
D-27 %8 %35 %11 %0 %0 %
52.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
E-15 %8 %35 %0 %0 %0 %
55.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
D-28 %5 %35 %21 %0 %0 %
56.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
F7 %3 %0 %0 %0 %0 %
56.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
F8 %3 %0 %7 %0 %0 %
58.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
E-14 %0 %35 %0 %0 %0 %
58.
Î.M. „Piaţa Centrală”
E-13 %0 %35 %0 %0 %0 %
58.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
F0 %0 %0 %0 %0 %0 %
58.
Î.S. „Palatul Republicii”
E+20 %0 %35 %0 %0 %0 %
58.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
E-10 %0 %17 %7 %0 %0 %
58.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
F4 %0 %9 %0 %0 %0 %
58.
S.A. „Gara Nord"
F4 %0 %0 %0 %0 %0 %
58.
S.A. „Sanafarm-Prim”
F7 %0 %0 %14 %0 %0 %
58.
S.A. „Tutun-CTC”
F5 %0 %0 %7 %0 %0 %
58.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
E-12 %0 %26 %7 %0 %0 %
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.