Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Transparenţă

Poziție
Denumire
Gradul
Transparență totală
I. Indicatori economici
II. Transparență și acces la informații
III. Achiziții publice și proprietăți
IV. Resurse umane
V. Etica și conflictul de interese
VI. Granturi și caritate
1.
Î.S. „Casa Presei”
C-43 %95 %54 %26 %29 %15 %0 %
1.
S.A. „Tracom”
D35 %68 %56 %26 %14 %0 %0 %
3.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
D34 %84 %44 %22 %18 %0 %0 %
4.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
F9 %0 %17 %17 %7 %0 %0 %
4.
S.A. „Termoelectrica”
D+38 %95 %63 %17 %7 %0 %0 %
4.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
F9 %0 %17 %17 %7 %0 %0 %
7.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
D+36 %95 %50 %13 %21 %0 %0 %
7.
Î.S. „Fiscservinform”
E19 %18 %33 %13 %18 %15 %0 %
7.
Î.S. „Moldelectrica”
D+36 %95 %54 %13 %14 %0 %0 %
10.
Î.S. CRIS „Registru”
E+22 %8 %54 %9 %21 %15 %0 %
10.
Î.S. ITA „Mecagro”
E20 %55 %17 %9 %21 %0 %0 %
10.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
E+24 %55 %42 %9 %7 %0 %0 %
10.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
C-44 %95 %71 %9 %50 %0 %0 %
10.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
D+38 %89 %71 %9 %14 %0 %0 %
10.
Î.S. „MoldATSA”
C-44 %95 %79 %9 %36 %0 %0 %
10.
Î.S. „Poşta Moldovei”
D+40 %95 %67 %9 %18 %8 %0 %
10.
Î.S. „Servicii Pază”
E+24 %45 %50 %9 %7 %0 %0 %
10.
Î.S. „Vamservinform”
E-14 %18 %27 %9 %14 %0 %0 %
10.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
E16 %8 %33 %9 %14 %15 %0 %
10.
S.A. „RED Nord-Vest”
F8 %0 %21 %9 %4 %0 %0 %
21.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
E+24 %55 %46 %4 %7 %0 %0 %
22.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
E18 %32 %42 %0 %14 %0 %0 %
22.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
E+22 %8 %75 %0 %18 %0 %0 %
22.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
F6 %29 %0 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
F7 %11 %21 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
F8 %8 %21 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
F0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
F0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
E+22 %47 %46 %0 %14 %0 %0 %
22.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
E18 %0 %50 %0 %43 %0 %0 %
22.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
E16 %47 %25 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Cadastru”
E17 %16 %54 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
E17 %16 %50 %0 %0 %15 %0 %
22.
Î.S. „Cartuș”
E20 %29 %54 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
D-27 %84 %33 %0 %21 %0 %0 %
22.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
F1 %0 %0 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
E-15 %39 %25 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
E+24 %66 %40 %0 %14 %0 %0 %
22.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
E-11 %18 %27 %0 %4 %0 %0 %
22.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
F5 %0 %21 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
F0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
F8 %0 %29 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Fintehinform”
E18 %0 %67 %0 %14 %0 %0 %
22.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
D-29 %95 %33 %0 %21 %0 %0 %
22.
Î.S. „Mold-Didactica”
E17 %32 %42 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Moldaeroservice”
F10 %8 %33 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „MoldData”
E-13 %16 %33 %0 %14 %0 %0 %
22.
Î.S. „Moldpres”
C-43 %95 %67 %0 %7 %62 %0 %
22.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
F9 %0 %38 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Palatul Republicii”
D30 %84 %54 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
F6 %8 %17 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Pulbere”
F6 %8 %17 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Radiocomunicații”
D+36 %95 %58 %0 %29 %0 %0 %
22.
Î.S. „Registrul Naval”
F2 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Ruralproiect”
F5 %0 %17 %0 %7 %0 %0 %
22.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
F1 %0 %4 %0 %0 %0 %0 %
22.
Î.S. „Urbanproiect"
F8 %0 %33 %0 %0 %0 %0 %
22.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
F3 %8 %4 %0 %0 %0 %0 %
22.
S.A. „Drumuri Cahul”
F2 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %
22.
S.A. „Energocom”
F8 %0 %33 %0 %0 %0 %0 %
22.
S.A. „Franzeluţa”
D-26 %68 %48 %0 %7 %0 %0 %
22.
S.A. „Gara Nord"
E+21 %61 %33 %0 %7 %0 %0 %
22.
S.A. „Metalferos”
E+20 %53 %38 %0 %7 %0 %0 %
22.
S.A. „Moldovagaz”
F5 %0 %17 %0 %7 %0 %0 %
22.
S.A. „Moldtelecom”
F9 %16 %17 %0 %11 %0 %0 %
22.
S.A. „RED Nord”
F7 %16 %13 %0 %7 %0 %0 %
22.
S.A. „Sanafarm-Prim”
F6 %0 %17 %0 %11 %0 %0 %
22.
S.A. „Tutun-CTC”
E-13 %39 %17 %0 %11 %0 %0 %
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.