Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Sustenabilitatea financiară

Poziție
Denumire
Gradul
Sustenabilitatea totală
I. Lichiditate
II. Rentabilitatea
1.
S.A. „Metalferos”
A+8,99,88,8
2.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
A+8,48,29,6
3.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
A+8,410,07,1
4.
Î.S. „Radiocomunicații”
A7,910,08,2
5.
Î.S. „Pulbere”
A7,74,89,2
6.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
A7,77,79,2
7.
Î.S. „Cartuș”
A-7,47,98,5
8.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
A-7,48,58,2
9.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
A-7,33,98,1
10.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
A-7,35,09,0
11.
S.A. „Energocom”
A-7,23,67,6
12.
Î.S. „Palatul Republicii”
A-7,09,94,6
13.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
B+6,97,99,7
14.
S.A. „Tutun-CTC”
B+6,97,77,1
15.
Î.S. „Ruralproiect”
B+6,85,26,8
16.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
B+6,74,29,1
17.
Î.S. „Servicii Pază”
B+6,55,86,5
18.
Î.S. „Poşta Moldovei”
B6,43,78,0
19.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
B6,45,07,8
20.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
B6,48,86,8
21.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
B6,43,87,5
22.
S.A. „Tracom”
B6,36,86,0
23.
Î.S. „Urbanproiect"
B6,23,45,6
24.
Î.S. „MoldATSA”
B6,27,26,8
25.
Î.S. „MoldData”
B6,22,47,8
26.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
B6,21,47,5
27.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
B6,06,12,9
28.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
B-5,98,29,2
29.
Î.S. „Viva Flora”
B-5,72,87,2
30.
S.A. „Franzeluţa”
B-5,63,47,1
31.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
B-5,63,65,9
32.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
B-5,63,98,1
33.
Î.S. „Indal Proiect”
C+5,52,96,3
34.
S.A. „Drumuri Cahul”
C+5,43,54,9
35.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
C+5,26,86,5
36.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
C+5,12,97,0
37.
Î.S. „Mold-Didactica”
C+5,15,61,5
38.
Î.S. ITA „Mecagro”
C+5,18,37,7
39.
S.A. „Moldtelecom”
C+5,00,88,2
40.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
C4,64,61,9
41.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
C4,62,46,4
42.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
C4,53,16,2
43.
Î.S. „Moldelectrica”
C-4,54,95,6
44.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
C-4,35,36,6
45.
Î.S. „Moldaeroservice”
C-4,32,75,8
46.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
C-4,14,16,8
47.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
C-4,11,94,4
48.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
C-4,14,02,0
49.
S.A. „Termoelectrica”
C-4,05,75,1
50.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
D+4,05,16,1
51.
S.A. „Sanafarm-Prim”
D+3,92,71,7
52.
S.A. „Gara Nord"
D+3,82,18,1
53.
S.A. „Moldovagaz”
D3,41,96,4
54.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
D3,32,02,2
55.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
D-2,61,40,0
56.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
D-2,50,32,4
57.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
E1,90,41,1
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.