Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Transparenţă

Poziție
Denumire
Transparență totală
I. Indicatori economici
II. Transparență și acces la informații
III. Achiziții publice și proprietăți
IV. Resurse umane
V. Etica și conflictul de interese
VI. Granturi și caritate
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
52 %47 %46 %58 %50 %77 %0 %
2.
S.A. „Tracom”
48 %42 %65 %50 %25 %62 %29 %
3.
Î.M. „EXDRUPO”
39 %18 %60 %48 %21 %46 %0 %
3.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
45 %42 %63 %48 %14 %54 %0 %
3.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
26 %18 %38 %48 %18 %0 %0 %
6.
Î.S. „Moldaeroservice”
32 %39 %46 %43 %25 %0 %0 %
7.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
26 %26 %33 %39 %25 %0 %0 %
7.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
40 %37 %63 %39 %18 %46 %0 %
9.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
28 %0 %80 %37 %21 %0 %0 %
10.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
27 %5 %46 %35 %32 %15 %0 %
10.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
25 %8 %56 %35 %11 %0 %0 %
10.
Î.S. „Poşta Moldovei”
32 %21 %46 %35 %32 %31 %0 %
10.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
25 %13 %46 %35 %25 %0 %0 %
10.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
38 %42 %50 %35 %18 %54 %0 %
15.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
47 %41 %79 %32 %25 %50 %29 %
16.
Î.M. „Piaţa Centrală”
18 %0 %33 %30 %18 %0 %0 %
16.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
19 %16 %33 %30 %7 %0 %0 %
16.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
37 %8 %80 %30 %21 %62 %0 %
16.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
18 %8 %33 %30 %11 %0 %0 %
16.
Î.S. „Moldelectrica”
58 %100 %83 %30 %32 %38 %0 %
21.
Î.S. „MoldATSA”
58 %95 %67 %26 %64 %46 %29 %
22.
Î.M. „LIFTSERVICE”
23 %8 %46 %26 %14 %15 %0 %
22.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
20 %13 %25 %26 %11 %31 %0 %
22.
Î.S. „Palatul Republicii”
21 %0 %50 %26 %11 %0 %0 %
22.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
18 %0 %45 %26 %18 %0 %0 %
26.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
22 %18 %46 %22 %18 %0 %0 %
26.
Î.S. ITA „Mecagro”
22 %21 %42 %22 %18 %0 %0 %
26.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
38 %21 %63 %22 %36 %54 %0 %
26.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
33 %37 %46 %22 %14 %62 %0 %
26.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
34 %24 %63 %22 %14 %46 %0 %
26.
Î.S. „Servicii Pază”
29 %26 %63 %22 %18 %8 %0 %
26.
S.A. „Termoelectrica”
34 %63 %54 %22 %11 %15 %0 %
33.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
28 %29 %46 %17 %14 %38 %0 %
33.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
26 %13 %46 %17 %18 %46 %0 %
33.
Î.S. „Radiocomunicații”
48 %74 %83 %17 %39 %15 %29 %
33.
S.A. „Franzeluţa”
33 %63 %48 %17 %25 %15 %0 %
33.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
28 %21 %63 %17 %25 %0 %0 %
33.
S.A. „Moldtelecom”
34 %39 %54 %17 %25 %46 %0 %
39.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
38 %24 %71 %17 %14 %46 %29 %
40.
S.A. „Moldovagaz”
15 %21 %21 %13 %7 %15 %0 %
41.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
15 %21 %33 %9 %7 %0 %0 %
41.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
2 %0 %0 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
5 %8 %0 %9 %11 %0 %0 %
41.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
23 %21 %54 %9 %11 %15 %0 %
41.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
13 %13 %33 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
9 %5 %25 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
17 %13 %46 %9 %7 %0 %0 %
41.
Î.S. „Indal Proiect”
11 %13 %25 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
19 %13 %58 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. „Ruralproiect”
10 %8 %25 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
5 %13 %0 %9 %0 %0 %0 %
41.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
12 %13 %25 %9 %11 %0 %0 %
41.
Î.S. „Urbanproiect"
20 %15 %63 %9 %4 %0 %0 %
41.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
4 %0 %8 %9 %0 %0 %0 %
55.
Î.S. „Cartuș”
17 %13 %46 %0 %11 %15 %0 %
55.
S.A. „Drumuri Cahul”
9 %18 %15 %0 %11 %0 %0 %
55.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
9 %13 %21 %0 %7 %0 %0 %
55.
S.A. „Energocom”
56 %84 %75 %0 %23 %54 %0 %
55.
S.A. „Gara Nord"
0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
55.
S.A. „Metalferos”
40 %74 %58 %0 %29 %62 %0 %
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.