iDaca doua sau mai multe companii obtin acelasi scor, ele vor imparti aceeasi pozitie in clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai multi invingatori sau doua medalii de bronz.

III.8. Sunt disponibile pe pagina web informații (ofertele, rezultatele, alte informații) privind transmiterea, comercializarea, darea în locaţiune/arendă sau comodat a bunurilor imobile ale întreprinderii?

Poziție
Denumire
Valoare
1.
Î.S. „Casa Presei”
4 p.
1.
S.A. „Tracom”
4 p.
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
4 p.
4.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 p.
4.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
2 p.
4.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
7.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
7.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
7.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
7.
Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”
0 p.
7.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
7.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
7.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
7.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
7.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
7.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
7.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
7.
Î.S. Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru”
0 p.
7.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
7.
Î.S. „Cadastru”
0 p.
7.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
7.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
0 p.
7.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
7.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
7.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
7.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
7.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
7.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
7.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
7.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
7.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
7.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
7.
Î.S. „MoldATSA”
0 p.
7.
Î.S. „MoldData”
0 p.
7.
Î.S. „Moldelectrica”
0 p.
7.
Î.S. „Moldpres”
0 p.
7.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
7.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
7.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
7.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
7.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
7.
Î.S. „Radiocomunicații”
0 p.
7.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
7.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
7.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
7.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
7.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
7.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
7.
S.A. Tutun-CTC
0 p.
7.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
7.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
7.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
7.
S.A. „Energocom”
0 p.
7.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
7.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
7.
S.A. „Metalferos”
0 p.
7.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
7.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
7.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
7.
S.A. „RED Nord”
0 p.
7.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.