Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

III.3. Întreprinderea a publicat pe pagina web anunțurile de participare la achizițiile publice în 2020 ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
2 p.
1.
Î.M. „EXDRUPO”
2 p.
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
2 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
2 p.
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
2 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
2 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
1.
Î.S. „Servicii Pază”
2 p.
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
2 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
2 p.
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
2 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
2 p.
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
2 p.
20.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1 p.
partial, vezi linkul 1 
20.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1 p.
20.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1 p.
partial, Anunțurile nu pot fi accesate (ultima dată verificat la 17.05.2021) vezi linkul 1 
23.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
23.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.05.2021)
23.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
23.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
23.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
57.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
57.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
57.
S.A. „Energocom”
57.
S.A. „Tracom”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.