Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.9. Întreprinderea a răspuns la chestionarul IDIS „Viitorul” în conformitate cu cerințele și termenii legii privind accesul la informație?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu a fost completat chestionarul
41.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.M. „EXDRUPO”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
4 p.
da, Chestionar completat si receptionat
41.
Î.S. „MoldATSA”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Moldelectrica”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Palatul Republicii”
4 p.
da, Chestionar completat si receptionat
41.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Radiocomunicații”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Servicii Pază”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Î.S. „Urbanproiect"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
S.A. „Energocom”
4 p.
da, Chestionar completat si receptionat
41.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
S.A. „Tracom”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
41.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
4 p.
da, Chestionar completat și recepționat
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.