Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.3. Sunt disponibile pe web date de contact ale administratorului și persoanelor responsabile, care permite publicului să solicite informații/adreseze cereri întreprinderii?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
2 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
2 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
2 p.
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
2 p.
1.
Î.M. „EXDRUPO”
2 p.
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
2 p.
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
2 p.
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
2 p.
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
2 p.
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
2 p.
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
2 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 p.
1.
Î.S. „Cartuș”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
2 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
2 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
2 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
2 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
2 p.
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
2 p.
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
2 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
2 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
2 p.
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
2 p.
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
2 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
1.
S.A. „Tracom”
2 p.
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
2 p.
35.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Mold-Didactica”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Palatul Republicii”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Poşta Moldovei”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Servicii Pază”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
Î.S. „Urbanproiect"
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
S.A. „Energocom”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
S.A. „Metalferos”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
S.A. „Moldovagaz”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
35.
S.A. „Tutun-CTC”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
53.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
53.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.