Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.1. Dispune întreprinderea de pagină web ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
3 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
3 p.
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
3 p.
1.
Î.M. „EXDRUPO”
3 p.
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
3 p.
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
3 p.
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
3 p.
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
3 p.
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
3 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
3 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
1.
Î.S. „Cartuș”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
3 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
3 p.
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
3 p.
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
3 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
3 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
1.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
3 p.
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
3 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
1.
Î.S. „Urbanproiect"
3 p.
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
3 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
3 p.
1.
S.A. „Energocom”
3 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
3 p.
1.
S.A. „Metalferos”
3 p.
1.
S.A. „Moldovagaz”
3 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
3 p.
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
3 p.
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
3 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
1.
S.A. „Tracom”
3 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
3 p.
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
3 p.
45.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
45.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.