Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.6. Sunt publicate pe pagina web informații privind capitalul social al întreprinderii?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1 p.
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
1 p.
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 p.
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1 p.
1.
S.A. „Energocom”
1 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
1 p.
1.
S.A. „Metalferos”
1 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
1 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
1 p.
12.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2  vezi linkul 3 
12.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1 
12.
Î.S. ITA „Mecagro”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Cartuș”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Indal Proiect”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Mold-Didactica”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Moldaeroservice”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „MoldATSA”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Moldelectrica”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Ruralproiect”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Servicii Pază”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Urbanproiect"
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
Î.S. „Viva Flora”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
S.A. „Drumuri Cahul”
0,5 p.
partial, Informație neactualizată vezi linkul 1 
12.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
S.A. „Moldovagaz”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
12.
S.A. „RED Nord-Vest”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1  vezi linkul 2 
12.
S.A. „Tracom”
0,5 p.
partial, Informații neactualizate vezi linkul 1 
52.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „EXDRUPO”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
52.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.