Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.4. Este publicată pe web analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) pentru cel puțin ultimii trei ani (2018 - 2020)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
12.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
12.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.M. „EXDRUPO”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1,5 p.
12.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1,5 p.
12.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1,5 p.
12.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1,5 p.
12.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Cartuș”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1,5 p.
12.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1,5 p.
12.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1,5 p.
12.
Î.S. „Indal Proiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1  ,%20sit%20fin%202019.pdf
12.
Î.S. „Moldaeroservice”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Ruralproiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1,5 p.
12.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1  ,%20SF%202019.PDF
12.
Î.S. „Urbanproiect"
1,5 p.
12.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1,5 p.
12.
S.A. „Drumuri Cahul”
1,5 p.
12.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
12.
S.A. „Metalferos”
1,5 p.
39.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
3 p.
39.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
39.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 p.
39.
Î.S. ITA „Mecagro”
3 p.
39.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
39.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
39.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
3 p.
39.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
39.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
3 p.
39.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
39.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
39.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
39.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
39.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
39.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
3 p.
39.
S.A. „Energocom”
3 p.
39.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
39.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
3 p.
39.
S.A. „Moldovagaz”
3 p.
39.
S.A. „Moldtelecom”
3 p.
39.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
39.
S.A. „Tracom”
3 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.