Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.4. Este publicată pe web analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) pentru cel puțin ultimii trei ani (2017 - 2019)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
3 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
4.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
4.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „EXDRUPO”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1,5 p.
4.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1,5 p.
4.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
1,5 p.
4.
Î.S. ITA „Mecagro”
1,5 p.
4.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Cartuș”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Indal Proiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Mold-Didactica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Moldaeroservice”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „MoldATSA”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Moldelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Poşta Moldovei”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Ruralproiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Servicii Pază”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Urbanproiect"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Viva Flora”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Drumuri Cahul”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Energocom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Metalferos”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Moldovagaz”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Moldtelecom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „RED Nord-Vest”
1,5 p.
4.
S.A. „Termoelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Tracom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
53.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
53.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.