Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.2. Sunt disponibile pe pagina web rapoartele anuale al întreprinderii pentru cel puțin ultimii trei ani (2017 - 2019)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 p.
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
4.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
4.
Î.M. „EXDRUPO”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1,5 p.
4.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „MoldATSA”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
Î.S. „Moldelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Energocom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Metalferos”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Moldovagaz”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Moldtelecom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Termoelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
4.
S.A. „Tracom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
23.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
23.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.