Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

III. Achiziții publice și proprietăți

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 %
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 %
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 %
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 %
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 %
1.
Î.S. „Cartuș”
0 %
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 %
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 %
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 %
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 %
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 %
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 %
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 %
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 %
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 %
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 %
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 %
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 %
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 %
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 %
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 %
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 %
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 %
1.
Î.S. „Viva Flora”
0 %
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 %
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 %
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 %
1.
S.A. „Gara Nord"
0 %
1.
S.A. „Metalferos”
0 %
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 %
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 %
32.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
4 %
33.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
9 %
33.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
9 %
33.
Î.S. ITA „Mecagro”
9 %
33.
Î.S. „MoldATSA”
9 %
33.
Î.S. „Radiocomunicații”
9 %
33.
Î.S. „Servicii Pază”
9 %
33.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
9 %
40.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
13 %
40.
S.A. „Moldovagaz”
13 %
42.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
17 %
42.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
17 %
42.
S.A. „Moldtelecom”
17 %
45.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
21 %
46.
S.A. „RED Nord-Vest”
22 %
47.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
26 %
47.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
26 %
49.
Î.S. „Moldelectrica”
30 %
49.
S.A. „Termoelectrica”
30 %
51.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
35 %
51.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
35 %
51.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
35 %
51.
Î.M. „LIFTSERVICE”
35 %
51.
Î.M. „Piaţa Centrală”
35 %
51.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
35 %
51.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
35 %
51.
Î.S. „Palatul Republicii”
35 %
59.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
39 %
60.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
42 %
61.
Î.M. „EXDRUPO”
43 %
61.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
43 %
61.
Î.S. „Poşta Moldovei”
43 %
61.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
43 %
65.
S.A. „Tracom”
44 %
66.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
48 %
67.
S.A. „Energocom”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.