Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I. Lichiditate

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0,2
2.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0,8
3.
S.A. „Moldtelecom”
1,1
4.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1,2
5.
S.A. „Moldovagaz”
2,0
6.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
2,0
7.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
2,1
8.
Î.S. „Moldaeroservice”
2,2
9.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2,3
10.
S.A. „Sanafarm-Prim”
2,3
11.
S.A. „Gara Nord"
2,4
12.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
2,6
13.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
2,7
14.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
2,9
15.
Î.S. „Indal Proiect”
3,0
16.
Î.S. „Urbanproiect"
3,0
17.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3,2
18.
S.A. „Drumuri Cahul”
3,3
19.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3,3
20.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
3,5
21.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
3,5
22.
S.A. „Energocom”
3,7
23.
S.A. „Franzeluţa”
3,8
24.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
3,9
25.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3,9
26.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
4,2
27.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
4,2
28.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
4,7
29.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
4,9
30.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
5,7
31.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
5,7
32.
Î.S. „Mold-Didactica”
5,8
33.
Î.S. „Servicii Pază”
5,9
34.
S.A. „Termoelectrica”
5,9
35.
Î.S. „Moldelectrica”
5,9
36.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
6,2
37.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
6,7
38.
S.A. „Tutun-CTC”
6,7
39.
Î.S. „Cartuș”
6,8
40.
Î.S. ITA „Mecagro”
7,6
41.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
7,8
42.
S.A. „Tracom”
7,8
43.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
7,9
44.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
8,2
45.
Î.S. „MoldATSA”
8,6
46.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
9,0
47.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
9,3
48.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
9,4
49.
S.A. „Metalferos”
9,7
50.
Î.S. „Palatul Republicii”
9,9
51.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
9,9
52.
Î.S. „Radiocomunicații”
10,0
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.