Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.2. Rentabilitatea capitalurilor proprii

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Energocom”
44,6 %
2.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
33,0 %
3.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
27,1 %
4.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
24,0 %
5.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
23,9 %
6.
S.A. „Moldovagaz”
22,8 %
7.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
22,5 %
8.
Î.S. „MoldData”
21,7 %
9.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
20,4 %
10.
Î.S. „Poşta Moldovei”
19,8 %
11.
Î.S. „Pulbere”
17,7 %
12.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
15,2 %
13.
Î.S. ITA „Mecagro”
13,7 %
14.
S.A. „Metalferos”
12,2 %
15.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
10,9 %
16.
S.A. „Termoelectrica”
9,5 %
17.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
8,9 %
18.
Î.S. „Cartuș”
8,6 %
19.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
7,6 %
20.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
7,6 %
21.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
6,3 %
22.
S.A. „Tracom”
5,3 %
23.
S.A. „Gara Nord"
4,9 %
24.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
3,8 %
25.
Î.S. „Radiocomunicații”
3,8 %
26.
S.A. „Franzeluţa”
3,3 %
27.
Î.S. „Ruralproiect”
3,1 %
28.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
3,0 %
29.
Î.S. „Viva Flora”
2,5 %
30.
Î.S. „Moldelectrica”
2,4 %
31.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
2,2 %
32.
Î.S. „Moldaeroservice”
2,2 %
33.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2,1 %
34.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1,9 %
35.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1,7 %
36.
S.A. „Moldtelecom”
1,3 %
37.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1,3 %
38.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1,2 %
39.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1,2 %
40.
Î.S. „MoldATSA”
1,1 %
41.
S.A. „Drumuri Cahul”
1,1 %
42.
Î.S. „Servicii Pază”
1,0 %
43.
Î.S. „Indal Proiect”
0,9 %
44.
Î.S. „Urbanproiect"
0,5 %
45.
S.A. „Tutun-CTC”
0,2 %
46.
Î.S. „Palatul Republicii”
0,2 %
47.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0,0 %
48.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
-0,3 %
49.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
-1,8 %
50.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
-2,0 %
51.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
-2,5 %
52.
Î.S. „Mold-Didactica”
-7,1 %
53.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
-9,1 %
54.
S.A. „Sanafarm-Prim”
-15,4 %
55.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
-21,1 %
56.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
-32,2 %
57.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
-39,6 %
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.