Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

IV.1. Rata de fluctuație a capitalului de lucru

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
-36,23
2.
Î.S. „Moldaeroservice”
-32,53
3.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
-25,99
4.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
-11,14
5.
Î.S. „Urbanproiect"
-9,39
6.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
-6,32
7.
S.A. „Moldtelecom”
-3,21
8.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
-0,92
9.
S.A. „Moldovagaz”
-0,64
10.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
-0,25
11.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0,00
11.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0,00
13.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0,15
14.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0,29
15.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0,38
16.
S.A. „Tutun-CTC”
0,38
17.
Î.S. ITA „Mecagro”
0,39
18.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
0,43
19.
Î.S. „Palatul Republicii”
0,48
20.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0,63
21.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0,77
22.
Î.S. „Radiocomunicații”
1,07
23.
S.A. „Tracom”
1,13
24.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
1,27
25.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1,34
26.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1,38
27.
Î.S. „MoldATSA”
1,46
28.
Î.S. „Cartuș”
1,68
29.
S.A. „Termoelectrica”
1,82
30.
Î.S. „Moldelectrica”
2,09
31.
Î.S. „Mold-Didactica”
2,70
32.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
2,92
33.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2,94
34.
Î.S. „Servicii Pază”
3,30
35.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
3,73
36.
S.A. „Metalferos”
3,93
37.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
4,71
38.
Î.S. „Indal Proiect”
4,82
39.
S.A. „Gara Nord"
4,92
40.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
5,07
41.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
6,21
42.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
7,24
43.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
8,22
44.
S.A. „Franzeluţa”
9,90
45.
S.A. „Drumuri Cahul”
10,73
46.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
12,02
47.
S.A. „Sanafarm-Prim”
14,52
48.
Î.S. „Poşta Moldovei”
17,19
49.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
48,69
50.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
53,39
51.
S.A. „Energocom”
65,86
52.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
113,61
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.