Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Alte datorii pe termen lung

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 908 163 495
2.
S.A. „Termoelectrica”
2 705 682 580
3.
Î.S. ITA „Mecagro”
274 828 222
4.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
117 551 887
5.
Î.S. „Moldelectrica”
109 635 555
6.
S.A. „Moldtelecom”
70 604 811
7.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
42 852 789
8.
Î.S. „Moldaeroservice”
30 417 473
9.
Î.S. „MoldATSA”
30 368 029
10.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
29 914 653
11.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
27 377 082
12.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
20 812 580
13.
Î.S. „Poşta Moldovei”
15 272 249
14.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
8 141 640
15.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
6 143 812
16.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
3 432 594
17.
Î.S. „Servicii Pază”
3 305 452
18.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 674 792
19.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
2 323 792
20.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1 594 552
21.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
910 508
22.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
160 480
23.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
38 823
24.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
11 485
25.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
25.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
25.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
25.
Î.S. „Cartuș”
25.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
25.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
25.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
25.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
25.
Î.S. „Indal Proiect”
25.
Î.S. „Mold-Didactica”
25.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
25.
Î.S. „Palatul Republicii”
25.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
25.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
25.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
25.
Î.S. „Urbanproiect"
25.
S.A. „Drumuri Cahul”
25.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
25.
S.A. „Energocom”
25.
S.A. „Franzeluţa”
25.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
25.
S.A. „Gara Nord"
25.
S.A. „Metalferos”
25.
S.A. „Moldovagaz”
25.
S.A. „Sanafarm-Prim”
25.
S.A. „Tracom”
25.
S.A. „Tutun-CTC”
25.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.