Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Moldovagaz”
1 527 221
2.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
981 189
3.
S.A. „Gara Nord"
267 623
4.
Î.S. „Radiocomunicații”
118 754
5.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
57 281
6.
S.A. „Drumuri Cahul”
300
7.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0
7.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0
9.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
9.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
9.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
9.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
9.
Î.S. ITA „Mecagro”
9.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
9.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
9.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
9.
Î.S. „Cartuș”
9.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
9.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
9.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
9.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
9.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
9.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
9.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
9.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
9.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
9.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
9.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
9.
Î.S. „Indal Proiect”
9.
Î.S. „Mold-Didactica”
9.
Î.S. „Moldaeroservice”
9.
Î.S. „MoldATSA”
9.
Î.S. „Moldelectrica”
9.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
9.
Î.S. „Palatul Republicii”
9.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
9.
Î.S. „Poşta Moldovei”
9.
Î.S. „Servicii Pază”
9.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
9.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
9.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
9.
Î.S. „Urbanproiect"
9.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
9.
S.A. „Energocom”
9.
S.A. „Franzeluţa”
9.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
9.
S.A. „Metalferos”
9.
S.A. „Moldtelecom”
9.
S.A. „Sanafarm-Prim”
9.
S.A. „Termoelectrica”
9.
S.A. „Tracom”
9.
S.A. „Tutun-CTC”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.