Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Total capital propriu

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Căile ferate din Republica Slovacă
1.
Centrala de incalzire Kosice
1.
CFR Calatori
1.
Compania de transport public Bratislava
1.
Gazprom
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
3 324 933
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
15 446 925
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
121 381 006
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
16 860 161
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
56 543 250
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 325 391
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
53 391 467
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
-1 936 543
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
7 750 590 242
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 965 731 399
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
9 984 205
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
918 768
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
36 492 117
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
18 351 323
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
8 842 145
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
28 913 511
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
63 510 473
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
26 621 532
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
3 401 959
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
18 502 182
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
12 051 265
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
428 092
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
38 217 193
1.
Î.S. „Indal Proiect”
368 018
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
6 401 729
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
22 576 724
1.
Î.S. „MoldATSA”
217 079 683
1.
Î.S. „MoldData”
3 987 937
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1 176 720 085
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
5 780 817
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
175 149 021
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
76 357 353
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
99 211 699
1.
Î.S. „Pulbere”
2 285 056
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
153 040 140
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1 170 210
1.
Î.S. „Servicii Pază”
72 418 365
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
767 956
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
3 078 401
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1 687 461
1.
Î.S. „Urbanproiect"
9 250 510
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
213 683
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Mosgortrans
1.
NI Apă
1.
Posta Romana
1.
Postnord
1.
Postul rusesc
1.
Postul slovac
1.
RJD
1.
Romgaz
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
43 033 842
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.