Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Moldelectrica”
652 368 364
2.
S.A. „Termoelectrica”
87 956 502
3.
S.A. „Gara Nord"
28 218 272
4.
Î.S. ITA „Mecagro”
10 176 125
5.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
4 909 824
6.
S.A. „Energocom”
4 652 631
7.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 775 505
8.
Î.S. „Cartuș”
3 180 853
9.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1 084 259
10.
Î.S. „Poşta Moldovei”
249 854
11.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
198 912
12.
Î.S. „Indal Proiect”
143 788
13.
Î.S. „Ruralproiect”
88 511
14.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0
14.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0
14.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0
14.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0
14.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
0
14.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0
14.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0
14.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0
14.
Î.S. „Mold-Didactica”
0
14.
Î.S. „MoldATSA”
0
14.
Î.S. „MoldData”
0
14.
Î.S. „Pulbere”
0
14.
Î.S. „Radiocomunicații”
0
14.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0
14.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0
14.
S.A. „Franzeluţa”
0
14.
S.A. „Metalferos”
0
14.
S.A. „Moldtelecom”
0
32.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
-5 470
33.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
-9 672
34.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
-57 051
35.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
-121 496
36.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
-134 434
37.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
-263 514
38.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
-384 461
39.
S.A. „Drumuri Cahul”
-477 688
40.
Î.S. „Urbanproiect"
-543 883
41.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
-817 307
42.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
-1 527 334
43.
Î.S. „Servicii Pază”
-1 793 615
44.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
-2 010 205
45.
Î.S. „Palatul Republicii”
-2 929 058
46.
S.A. „Sanafarm-Prim”
-5 147 509
47.
Î.S. „Viva Flora”
-7 244 234
48.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
-8 304 886
49.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
-11 493 953
50.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
-11 714 413
51.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
-12 910 299
52.
Î.S. „Moldaeroservice”
-13 036 227
53.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
-17 706 719
54.
S.A. „Tracom”
-24 636 331
55.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
-99 766 782
56.
S.A. „Moldovagaz”
-4 576 623 624
57.
S.A. „Tutun-CTC”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.