Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Moldtelecom”
2 005 050
2.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1 343 931
3.
Î.S. „Poşta Moldovei”
380 714
4.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
378 030
5.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
325 391
6.
Î.S. „Indal Proiect”
68 146
7.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
34 150
8.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
29 280
9.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
26 091
10.
Î.S. „Moldaeroservice”
17 332
11.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
7 296
12.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
6 467
13.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
-435
14.
S.A. „Drumuri Cahul”
-1 454
15.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
-3 360
16.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
-8 472
17.
Î.S. „Urbanproiect"
-11 242
18.
Î.S. ITA „Mecagro”
-23 140
19.
S.A. „Franzeluţa”
-26 318
20.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
-53 014
21.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
-55 387
22.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
-143 202
23.
Î.S. „Servicii Pază”
-258 128
24.
S.A. „Termoelectrica”
-563 447
25.
S.A. „Moldovagaz”
-692 992
26.
S.A. „Tracom”
-1 059 743
27.
S.A. „Tutun-CTC”
-4 869 142
28.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
-6 109 046
29.
Î.S. „Moldelectrica”
-7 185 594
30.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
30.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
30.
Î.S. „Cartuș”
30.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
30.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
30.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
30.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
30.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
30.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
30.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
30.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
30.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
30.
Î.S. „Mold-Didactica”
30.
Î.S. „MoldATSA”
30.
Î.S. „Palatul Republicii”
30.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
30.
Î.S. „Radiocomunicații”
30.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
30.
S.A. „Energocom”
30.
S.A. „Gara Nord"
30.
S.A. „Metalferos”
30.
S.A. „Sanafarm-Prim”
30.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.