Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Rezerve

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0
2.
Î.S. „Urbanproiect"
4 038
3.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
20 249
4.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
36 889
5.
Î.S. „Indal Proiect”
40 887
6.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
271 514
7.
S.A. „Drumuri Cahul”
369 721
8.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
665 009
9.
Î.S. „MoldData”
675 034
10.
Î.S. ITA „Mecagro”
733 511
11.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
924 433
12.
Î.S. „Mold-Didactica”
943 788
13.
Î.S. „Ruralproiect”
1 069 654
14.
S.A. „Gara Nord"
1 252 231
15.
Î.S. „Pulbere”
1 716 723
16.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
2 120 735
17.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
2 140 546
18.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 208 994
19.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
2 635 456
20.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
2 997 411
21.
Î.S. „Servicii Pază”
3 188 793
22.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
3 197 946
23.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
4 458 050
24.
Î.S. „Cartuș”
5 448 759
25.
Î.S. „Moldaeroservice”
8 947 687
26.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
9 446 343
27.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
10 059 258
28.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
10 449 284
29.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
10 777 366
30.
S.A. „Moldovagaz”
13 118 320
31.
Î.S. „Poşta Moldovei”
15 902 120
32.
S.A. „Sanafarm-Prim”
18 275 971
33.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
19 398 322
34.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
20 127 381
35.
S.A. „Energocom”
20 290 753
36.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
23 984 703
37.
S.A. „Tracom”
25 159 073
38.
Î.S. „Moldelectrica”
25 604 144
39.
Î.S. „Radiocomunicații”
36 033 047
40.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
42 393 950
41.
Î.S. „MoldATSA”
95 255 511
42.
S.A. „Franzeluţa”
219 224 170
43.
S.A. „Tutun-CTC”
247 870 556
44.
S.A. „Metalferos”
315 466 051
45.
S.A. „Termoelectrica”
693 564 166
46.
S.A. „Moldtelecom”
3 266 695 503
47.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
6 111 052 661
48.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
48.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
48.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
48.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
48.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
48.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
48.
Î.S. „Palatul Republicii”
48.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
48.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
48.
Î.S. „Viva Flora”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.