Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
10 427 910
2.
Î.S. „Poşta Moldovei”
5 443 493
3.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
11 500
4.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
10 000
5.
Î.S. „Moldaeroservice”
0
6.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
6.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
6.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
6.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
6.
Î.S. ITA „Mecagro”
6.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
6.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
6.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
6.
Î.S. „Cartuș”
6.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
6.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
6.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
6.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
6.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
6.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
6.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
6.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
6.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
6.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
6.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
6.
Î.S. „Indal Proiect”
6.
Î.S. „Mold-Didactica”
6.
Î.S. „MoldATSA”
6.
Î.S. „Moldelectrica”
6.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
6.
Î.S. „Palatul Republicii”
6.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
6.
Î.S. „Radiocomunicații”
6.
Î.S. „Servicii Pază”
6.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
6.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
6.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
6.
Î.S. „Urbanproiect"
6.
S.A. „Drumuri Cahul”
6.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
6.
S.A. „Energocom”
6.
S.A. „Franzeluţa”
6.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
6.
S.A. „Gara Nord"
6.
S.A. „Metalferos”
6.
S.A. „Moldovagaz”
6.
S.A. „Moldtelecom”
6.
S.A. „Sanafarm-Prim”
6.
S.A. „Termoelectrica”
6.
S.A. „Tracom”
6.
S.A. „Tutun-CTC”
6.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.