Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Datorii privind asigurările sociale și medicale

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0
1.
S.A. „Termoelectrica”
0
9.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1
10.
Î.S. „Mold-Didactica”
410
11.
S.A. „Moldtelecom”
935
12.
Î.S. „Viva Flora”
5 717
13.
Î.S. „Indal Proiect”
13 597
14.
S.A. „Energocom”
14 125
15.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
15 167
16.
S.A. „Tracom”
15 926
17.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
19 747
18.
Î.S. „MoldData”
20 704
19.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
22 036
20.
Î.S. „Cartuș”
27 086
21.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
31 457
22.
Î.S. „Pulbere”
40 422
23.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
49 407
24.
Î.S. „Ruralproiect”
69 630
25.
Î.S. „Urbanproiect"
95 965
26.
S.A. „Sanafarm-Prim”
106 006
27.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
109 044
28.
Î.S. „Moldaeroservice”
156 352
29.
S.A. „Gara Nord"
181 598
30.
Î.S. ITA „Mecagro”
195 311
31.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
227 374
32.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
234 912
33.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
251 199
34.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
304 417
35.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
318 695
36.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
350 747
37.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
414 388
38.
S.A. „Tutun-CTC”
464 049
39.
S.A. „Drumuri Cahul”
536 165
40.
S.A. „Moldovagaz”
599 119
41.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
635 291
42.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
783 300
43.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
899 083
44.
Î.S. „Servicii Pază”
1 785 156
45.
S.A. „Franzeluţa”
1 813 784
46.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
2 250 296
47.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
3 129 069
48.
Î.S. „Moldelectrica”
6 297 899
49.
Î.S. „Poşta Moldovei”
6 560 049
50.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
7 493 875
51.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
51.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
51.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
51.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
51.
Î.S. „MoldATSA”
51.
Î.S. „Radiocomunicații”
51.
S.A. „Metalferos”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.