Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Datorii comerciale

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
400
2.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
907
3.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1 873
4.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
10 319
5.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
16 224
6.
Î.S. „Indal Proiect”
25 551
7.
Î.S. „Ruralproiect”
28 829
8.
Î.S. „Palatul Republicii”
30 126
9.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
39 482
10.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
42 521
11.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
43 976
12.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
44 746
13.
Î.S. „Radiocomunicații”
68 538
14.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
107 315
15.
Î.S. „MoldData”
145 790
16.
S.A. „Gara Nord"
148 126
17.
Î.S. „Viva Flora”
196 100
18.
Î.S. „Cartuș”
216 828
19.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
222 181
20.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
406 178
21.
S.A. „Tracom”
407 061
22.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
523 207
23.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
565 866
24.
Î.S. „Pulbere”
598 613
25.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
609 072
26.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
687 270
27.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
692 760
28.
Î.S. „Urbanproiect"
746 430
29.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
841 706
30.
S.A. „Metalferos”
878 068
31.
S.A. „Tutun-CTC”
960 769
32.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
966 297
33.
Î.S. ITA „Mecagro”
972 854
34.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1 188 217
35.
Î.S. „Mold-Didactica”
1 235 609
36.
Î.S. „Moldaeroservice”
1 282 670
37.
Î.S. „Servicii Pază”
1 914 903
38.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
2 169 643
39.
S.A. „Moldovagaz”
2 947 563
40.
Î.S. „MoldATSA”
3 652 993
41.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
5 820 688
42.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
7 125 253
43.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
8 088 718
44.
S.A. „Sanafarm-Prim”
10 715 056
45.
S.A. „Drumuri Cahul”
12 093 147
46.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
20 595 558
47.
Î.S. „Poşta Moldovei”
26 209 945
48.
S.A. „Franzeluţa”
38 517 372
49.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
53 996 396
50.
Î.S. „Moldelectrica”
55 166 977
51.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
139 346 678
52.
S.A. „Termoelectrica”
144 617 005
53.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
166 188 229
54.
S.A. „Energocom”
308 447 396
55.
S.A. „Moldtelecom”
468 836 264
56.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
56.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.