Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Cheltuieli privind impozitul pe venit

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Moldtelecom”
20 549 528
2.
Î.S. „Moldelectrica”
9 482 017
3.
S.A. „Metalferos”
6 278 763
4.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 266 944
5.
S.A. „Energocom”
3 137 003
6.
S.A. „Franzeluţa”
2 982 247
7.
Î.S. „MoldATSA”
1 706 147
8.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 067 360
9.
Î.S. „Radiocomunicații”
705 968
10.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
622 882
11.
Î.S. „MoldData”
590 956
12.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
571 773
13.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
538 753
14.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
504 576
15.
S.A. „Tutun-CTC”
499 405
16.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
425 397
17.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
423 214
18.
Î.S. „Servicii Pază”
409 104
19.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
409 066
20.
S.A. „Tracom”
395 124
21.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
360 466
22.
S.A. „Drumuri Cahul”
350 695
23.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
316 733
24.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
286 882
25.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
268 297
26.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
251 953
27.
S.A. „Gara Nord"
180 978
28.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
158 106
29.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
153 357
30.
Î.S. „Cartuș”
138 295
31.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
126 943
32.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
101 481
33.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
85 490
34.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
73 374
35.
Î.S. „Pulbere”
49 037
36.
Î.S. „Palatul Republicii”
44 923
37.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
36 803
38.
Î.S. „Viva Flora”
24 923
39.
Î.S. „Urbanproiect"
10 171
40.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
4 972
41.
Î.S. „Indal Proiect”
462
42.
Î.S. „Ruralproiect”
390
43.
Î.S. „Mold-Didactica”
0
43.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0
43.
S.A. „Moldovagaz”
0
43.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0
47.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
47.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
47.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
47.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
47.
Î.S. „Moldaeroservice”
47.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
47.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
47.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
47.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
47.
S.A. „Termoelectrica”
47.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.