Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Alte cheltuieli din activitatea operațională

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
387 356
1.
Vattenfall
1.
Transportul Londrei
1.
Tarom
1.
S.A. „Tutun-CTC”
5 234 011
1.
S.A. „Tracom”
14 379
1.
S.A. „Termoelectrica”
165 826 654
1.
S.A. „Supraten”
1.
S.A. „Sudzucker Moldova”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
871 670
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „Orange Moldova”
1.
S.A. „Moldtelecom”
63 705 929
1.
S.A. „Moldovagaz”
3 101 304
1.
S.A. „Metalferos”
9 917 676
1.
S.A. „Gara Nord"
27 863
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
371 635
1.
S.A. „Franzeluţa”
8 602 265
1.
S.A. „Floarea Soarelui”
1.
S.A. „Energocom”
418 642
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
6 152 912
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
1 138 829
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
415 665
1.
Romgaz
1.
RJD
1.
Postul slovac
1.
Postul rusesc
1.
Postnord
1.
Posta Romana
1.
NI Apă
1.
Mosgortrans
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
256 658
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
12 913
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
366 240
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1 541
1.
Î.S. „Servicii Pază”
147 742
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 353 295
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 633 872
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
438
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
815 447
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
32 450 068
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „MoldATSA”
8 558 227
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
573 249
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
2 625
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Indal Proiect”
595
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
29 180
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
205
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
3 555
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
200 170
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
144 636
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
99 690
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
47 912
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
704 826
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
971 518
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
2 099
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
296 915
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
66 258 209
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
72 411
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
797 553
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
100 728
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
548 885
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.