Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Alte cheltuieli din activitatea operațională

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Căile ferate din Republica Slovacă
1.
Centrala de incalzire Kosice
1.
CFR Calatori
1.
Compania de transport public Bratislava
1.
Gazprom
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
11 729
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
10 536
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
5 787 154
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
573 986
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
297
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
548 885
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
100 728
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
797 553
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
72 411
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
66 258 209
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
296 915
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
2 099
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
971 518
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
704 826
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
47 912
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
99 690
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
144 636
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
200 170
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
3 555
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
205
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
29 180
1.
Î.S. „Indal Proiect”
595
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
2 625
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
573 249
1.
Î.S. „MoldATSA”
8 558 227
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
32 450 068
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
815 447
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
438
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 633 872
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 353 295
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1.
Î.S. „Servicii Pază”
147 742
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1 541
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
366 240
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
12 913
1.
Î.S. „Urbanproiect"
256 658
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Mosgortrans
1.
NI Apă
1.
Posta Romana
1.
Postnord
1.
Postul rusesc
1.
Postul slovac
1.
RJD
1.
Romgaz
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
415 665
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.