Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Active biologice imobilizate

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
7 671 180
2.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1 528 727
3.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
804 252
4.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
144 726
5.
Î.S. „MoldData”
540
6.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
6.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
6.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
6.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
6.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
6.
Î.S. ITA „Mecagro”
6.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
6.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
6.
Î.S. „Cartuș”
6.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
6.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
6.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
6.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
6.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
6.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
6.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
6.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
6.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
6.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
6.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
6.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
6.
Î.S. „Indal Proiect”
6.
Î.S. „Mold-Didactica”
6.
Î.S. „Moldaeroservice”
6.
Î.S. „MoldATSA”
6.
Î.S. „Moldelectrica”
6.
Î.S. „Palatul Republicii”
6.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
6.
Î.S. „Poşta Moldovei”
6.
Î.S. „Pulbere”
6.
Î.S. „Radiocomunicații”
6.
Î.S. „Ruralproiect”
6.
Î.S. „Servicii Pază”
6.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
6.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
6.
Î.S. „Urbanproiect"
6.
Î.S. „Viva Flora”
6.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
6.
S.A. „Drumuri Cahul”
6.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
6.
S.A. „Energocom”
6.
S.A. „Franzeluţa”
6.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
6.
S.A. „Gara Nord"
6.
S.A. „Metalferos”
6.
S.A. „Moldovagaz”
6.
S.A. „Moldtelecom”
6.
S.A. „Sanafarm-Prim”
6.
S.A. „Termoelectrica”
6.
S.A. „Tracom”
6.
S.A. „Tutun-CTC”
6.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.