Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Numerar în casierie și la conturile curente

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
S.A. „Moldovagaz”
1 253 611 525
2.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
163 944 067
3.
Î.S. „Poşta Moldovei”
144 173 390
4.
Î.S. „Moldelectrica”
137 923 230
5.
S.A. „Metalferos”
101 846 486
6.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
56 794 004
7.
S.A. „Energocom”
28 304 031
8.
S.A. „Termoelectrica”
20 417 501
9.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
15 553 563
10.
Î.S. „Radiocomunicații”
14 498 859
11.
S.A. „Franzeluţa”
14 151 268
12.
Î.S. ITA „Mecagro”
13 057 893
13.
Î.S. „Servicii Pază”
12 280 083
14.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
10 348 985
15.
S.A. „Tutun-CTC”
10 260 006
16.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
8 464 563
17.
Î.S. „MoldATSA”
7 951 799
18.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
5 921 009
19.
Î.S. „Palatul Republicii”
3 915 486
20.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
3 761 788
21.
S.A. „Tracom”
3 634 528
22.
S.A. „Moldtelecom”
3 038 569
23.
Î.S. „MoldData”
3 008 217
24.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 818 846
25.
Î.S. „Cartuș”
2 753 408
26.
S.A. „Drumuri Cahul”
2 706 218
27.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
2 244 118
28.
Î.S. „Urbanproiect"
2 136 630
29.
Î.S. „Mold-Didactica”
1 997 545
30.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 756 370
31.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1 735 006
32.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1 289 727
33.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1 200 492
34.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1 101 047
35.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
999 560
36.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
845 030
37.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
766 970
38.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
519 539
39.
S.A. „Sanafarm-Prim”
478 537
40.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
463 200
41.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
445 126
42.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
317 094
43.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
258 864
44.
Î.S. „Ruralproiect”
197 153
45.
Î.S. „Viva Flora”
142 026
46.
Î.S. „Pulbere”
100 932
47.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
95 584
48.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
89 941
49.
Î.S. „Moldaeroservice”
57 386
50.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
41 315
51.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
25 866
52.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
25 634
53.
S.A. „Gara Nord"
13 384
54.
Î.S. „Indal Proiect”
12 162
55.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
4 610
56.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
3 509
57.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
6
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.