Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Creanțe comerciale

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0
2.
Î.S. „Viva Flora”
7 664
3.
Î.S. „Pulbere”
10 780
4.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
14 359
5.
Î.S. „Urbanproiect"
36 298
6.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
41 995
7.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
45 725
8.
Î.S. „Mold-Didactica”
47 297
9.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
56 233
10.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
57 500
11.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
57 985
12.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
60 492
13.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
89 031
14.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
160 863
15.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
192 225
16.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
193 360
17.
Î.S. „Moldaeroservice”
200 859
18.
Î.S. „MoldData”
223 809
19.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
266 173
20.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
275 431
21.
Î.S. „Palatul Republicii”
360 862
22.
Î.S. „Cartuș”
370 631
23.
Î.S. „Indal Proiect”
443 602
24.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
713 464
25.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
734 055
26.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
739 257
27.
S.A. „Drumuri Cahul”
953 339
28.
Î.S. „Ruralproiect”
957 095
29.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
961 609
30.
S.A. „Tracom”
1 393 760
31.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1 453 436
32.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1 746 039
33.
Î.S. ITA „Mecagro”
2 139 675
34.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
2 805 421
35.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 027 926
36.
S.A. „Metalferos”
3 284 264
37.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 314 645
38.
S.A. „Sanafarm-Prim”
4 448 790
39.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
9 053 015
40.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
9 663 854
41.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
11 113 629
42.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
17 135 813
43.
Î.S. „Servicii Pază”
19 202 302
44.
Î.S. „Radiocomunicații”
21 387 810
45.
S.A. „Franzeluţa”
21 694 941
46.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
27 002 903
47.
Î.S. „Poşta Moldovei”
42 457 435
48.
Î.S. „Moldelectrica”
66 483 079
49.
S.A. „Energocom”
71 711 990
50.
Î.S. „MoldATSA”
79 055 812
51.
S.A. „Tutun-CTC”
104 438 737
52.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
163 737 753
53.
S.A. „Moldtelecom”
178 805 784
54.
S.A. „Termoelectrica”
662 481 461
55.
S.A. „Moldovagaz”
3 431 976 214
56.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
56.
S.A. „Gara Nord"
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.