Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve

Activitate principalaCertificarea și inspecția calității produselor alimentare
Zonă economicăM 71
Componenta de stat
Număr de angajati20-49
Adresastr. Uzinelor 19, mun. Chisinau
Contact (site / email)cons-cert@mail.ru
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
7,9
Foarte bun
Lichiditate
10,0
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
10,0
 
Rata de poziționare în numerar
10,0
 
Rentabilitatea
5,1
 
Rentabilitatea activelor
5,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,2
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
5,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,8
 
Raportul cifrelor de afaceri
8,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
26,46
Raportul bun al activelor
11,33
Rata de poziționare în numerar
11,10
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-5,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-5,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
-5,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,37
Raportul cifrelor de afaceri
147,98
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-121 496
Venituri din vânzări
2 385 476
Costul vânzărilor
1 437 747
Profit brut (pierdere brută)
947 729
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
325 548
Profit brut (pierdere brută)
947 729
Alte venituri din activitatea operațională
1
Cheltuieli de distribuire
2 000
Cheltuieli administrative
606 682
Alte cheltuieli din activitatea operațională
13 500
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-114 151
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
325 548
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-439 699
Cheltuieli privind impozitul pe venit
7 345
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
2 307 364
Total active imobilizate
498 279
Imobilizări necorporale
49 800
Imobilizări corporale în curs de execuție
78 452
Mijloace fixe
370 027
Total active circulante
1 809 085
Materiale
101 075
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
21 250
Creanțe comerciale
16 120
Avansuri acordate curente
24 028
Creanțe ale bugetului
45 232
Alte creanțe curente
4 095
Numerar în casierie și la conturile curente
758 890
Investitii financiare curente in parti afiliate
800 000
Alte active circulante
38 395
Total Pasiv
2 307 364
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
68 374
Datorii comerciale
2 088
Avansuri primite curente
66 286
Total capital propriu
2 238 990
Capital social
188 736
Capital suplimentar
21 387
Rezerve
2 150 363
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-121 496

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.