Evaluarea durabilității financiare
8,5
6,9
5,3
Lichiditate
7,6
5,0
4,3
Raportul curent
7,4
5,5
5,3
Raportul bun al activelor
7,5
4,6
4,4
Rata de poziționare în numerar
8,0
4,8
3,4
Rentabilitatea
8,7
7,0
5,8
Rentabilitatea activelor
9,7
7,5
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,8
7,2
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
7,5
6,5
5,6
Pârghie
10,0
8,4
5,7
Datorii totale către total active
10,0
8,2
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
8,5
6,2
Activitate
7,3
7,0
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,7
6,4
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
8,9
7,6
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
5,81
2,63
15,79
Raportul bun al activelor
5,63
1,85
5,98
Rata de poziționare în numerar
5,21
1,55
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
13,4 %
4,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
15,6 %
8,1 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
3,2 %
2,9 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
1,2 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
51,3 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,92
-4,98
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
68,43
66,63
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
437 720
5 258 117
112 772 457
Venituri din vânzări
13 534 600
257 704 046
20 022 578 702
Costul vânzărilor
10 206 720
176 545 811
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
3 327 880
81 158 235
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
604 030
6 658 063
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
3 327 880
81 158 235
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
1 651 763
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
3 337 266
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
2 723 860
66 237 078
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
6 577 601
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
603 940
7 680 608
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
604 030
6 658 063
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-80
1 766 201
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
166 220
2 422 491
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
3 274 850
216 383 187
38 059 075 182
Total active imobilizate
511 090
136 084 246
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
50 530
6 149 204
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 271 361
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
24 912 781
1 038 360 603
Mijloace fixe
460 560
102 750 900
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
304 433 980
Total active circulante
2 763 760
80 298 941
11 782 502 004
Materiale
30 360
3 020 617
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 037 089
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
265 307
68 469 591
Mărfuri
31 420
353 241
291 052 953
Creanțe comerciale
197 790
6 106 888
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
8 270
465 903
186 734 351
Creanțe ale bugetului
2 840
4 018 815
551 188 867
Creanțe ale personalului
754 664
22 616 563
Alte creanțe curente
100
2 783 017
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
2 479 230
42 119 053
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
17 000 000
74 592 015
Alte active circulante
13 750
2 374 347
140 624 280
Total Pasiv
3 274 850
214 289 689
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
0
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
5 314 393 881
Total datorii curente
475 720
37 796 719
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
30
2 435 140
64 768 714
Datorii comerciale
11 719 258
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
17 060
9 403 705
457 736 577
Datorii față de personal
8 956 841
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
2 503 300
50 233 220
Datorii față de buget
458 630
1 675 464
47 434 079
Venituri anticipate curente
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
430 162
21 655 686
Alte datorii curente
672 849
3 416 056 893
Total capital propriu
2 799 130
176 492 970
13 451 165 892
Capital social
1 851 650
117 296 279
7 490 893 188
Capital suplimentar
1 696 488 646
Rezerve
509 770
54 217 989
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
1 114 734
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-168 499
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
437 710
4 032 467
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.