Evaluarea durabilității financiare
5,9
6,3
5,3
Lichiditate
6,2
3,4
4,3
Raportul curent
6,9
4,1
5,3
Raportul bun al activelor
6,8
3,3
4,4
Rata de poziționare în numerar
4,8
2,9
3,4
Rentabilitatea
6,1
8,5
5,8
Rentabilitatea activelor
6,1
8,5
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,7
8,2
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
6,2
8,7
5,6
Pârghie
7,4
7,5
5,7
Datorii totale către total active
8,0
5,7
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
6,8
9,3
6,2
Activitate
3,3
5,2
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,2
3,4
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
2,3
7,0
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
3,91
8,49
15,79
Raportul bun al activelor
3,43
3,74
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,82
3,06
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,2 %
8,5 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,3 %
11,0 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,8 %
20,4 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,9 %
11,9 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
56,6 %
12,5 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,03
-0,51
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
2,27
44,30
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
832 420
130 817 206
112 772 457
Venituri din vânzări
43 003 411
611 071 680
20 022 578 702
Costul vânzărilor
36 166 168
459 428 577
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
6 837 243
151 643 103
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 284 808
27 685 638
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
6 837 243
151 643 103
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
2 924 884
2 963 334
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
767 945
1 016 700
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
7 709 374
21 286 341
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 761 123
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 178 349
32 414 259
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 284 808
27 685 638
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-106 459
4 728 611
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
345 929
4 453 678
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
70 900 839
1 658 282 572
38 059 075 182
Total active imobilizate
42 450 984
1 519 248 518
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
782 231
24 959 772
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 431 351
1 426 479 000
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
262 989
10 114 589
1 038 360 603
Mijloace fixe
34 608 577
51 964 953
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
540
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
540
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
4 365 836
4 365 836
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
1 363 288
304 433 980
Total active circulante
28 449 855
139 034 054
11 782 502 004
Materiale
750 034
871 349
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
988 880
1 249 857
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
68 469 591
Mărfuri
20 327 005
291 052 953
Creanțe comerciale
18 979 463
28 262 034
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
155 466
5 957 831
186 734 351
Creanțe ale bugetului
75 783
1 513 969
551 188 867
Creanțe ale personalului
42 534
92 600
22 616 563
Alte creanțe curente
15 747
332 974
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
5 928 312
37 634 833
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
40 215 848
74 592 015
Alte active circulante
1 513 636
2 575 754
140 624 280
Total Pasiv
70 900 839
1 658 282 572
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
597 418
597 418
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
597 418
597 418
5 314 393 881
Total datorii curente
7 267 984
398 333 535
18 289 970 156
Datorii curente
349 758 513
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
2 851 444
3 090 622
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
1 769 396
6 722 236
457 736 577
Datorii față de personal
740 840
1 303 433
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
228 606
367 502
50 233 220
Datorii față de buget
447 269
2 767 567
47 434 079
Venituri anticipate curente
4 718 866
33 831 055
Datorii față de proprietari
11 810
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
1 161 137
1 161 137
21 655 686
Alte datorii curente
69 292
28 431 849
3 416 056 893
Total capital propriu
63 035 437
1 259 351 619
13 451 165 892
Capital social
64 287 885
1 207 552 017
7 490 893 188
Capital suplimentar
5 482 444
9 658 844
1 696 488 646
Rezerve
1 281 527
23 200 846
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-1 803 754
-1 803 754
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-7 045 085
-7 216 915
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
832 420
27 960 581
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.