Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

V.2. Are întreprinderea elaborat și publicat un Cod de etică pentru angajații întreprinderii ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „EXDRUPO”
2 p.
da, Codul anexat la chestionarul recepționat in clasamentul precedent
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
2 p.
da, Informații furnizate în alte chestionare
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
2 p.
da, Informații furnizate în alte chestionare
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
2 p.
da, Anexat la chestionarul din clasamentul anterior
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 p.
da, Codul de conduită anexat la chestionarul din clasamentul anterior
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
2 p.
da, Anexat la chestionarul din clasamentul precedent
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
2 p.
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
da, Informații furnizate în alte chestionare
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
2 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
da, Informații furnizate în alte chestionare
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
2 p.
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
2 p.
da, Anexat la chestionarul din clsamentul precedent
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
2 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Energocom”
2 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, nu sunt informatii
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Metalferos”
2 p.
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
S.A. „Moldtelecom”
2 p.
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
S.A. „Tracom”
2 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.