Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

IV.7. Întreprinderea a adus la cunoștința publicului regulile cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „Tracom”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Metalferos”
1 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „MoldATSA”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „EXDRUPO”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.