iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

IV.2. Este comunicat public CV-ul administratorului, inclusiv informații cu privire la: studiile superioare, experiența de muncă, apartenența anterioară la societățile comerciale și organizațiile non-profit ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
1 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
1.
S.A. „Tracom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „RED Nord”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1 p.
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Î.S. „Vamservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Registrul Naval”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1 p.
1.
Î.S. „Pulbere”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Moldpres”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Moldelectrica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „MoldData”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „MoldATSA”
1 p.
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Fiscservinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1.
Î.S. „Casa Presei”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Cadastru”
1 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1 p.
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.