Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.8. Întreprinderea a răspuns la cererea persoanei fizice de solicitare a informațiilor în conformitate cu cerințele și termenii legali ?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
2 p.
partial, Răspuns oferit potrivit cerințelor legii, însă cu depășirea termenilor legali
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „EXDRUPO”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
4 p.
da, Răspuns oferit potrivit cerințelor și termenilor legali
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „MoldATSA”
4 p.
da, Răspuns oferit potrivit cerințelor și termenilor legali
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
4 p.
da, Răspuns oferit potrivit cerințelor și termenilor legali
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Servicii Pază”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Franzeluţa”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Moldtelecom”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Termoelectrica”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Tracom”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu a furnizat informația solicitată
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.