Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

II.3. Sunt disponibile pe web date de contact ale administratorului și persoanelor responsabile, care permite publicului să solicite informații/adreseze cereri întreprinderii?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
2 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
2 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
2 p.
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
2 p.
1.
Î.M. „EXDRUPO”
2 p.
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
2 p.
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
2 p.
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
2 p.
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
2 p.
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
2 p.
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
2 p.
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
2 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
2 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
2 p.
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
2 p.
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
2 p.
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
2 p.
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 p.
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
2 p.
1.
Î.S. „MoldATSA”
2 p.
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
2 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
2 p.
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Servicii Pază”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020)
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
2 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
2 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
2 p.
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
2 p.
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
2 p.
1.
S.A. „Energocom”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Franzeluţa”
2 p.
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Gara Nord"
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Metalferos”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Moldovagaz”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Moldtelecom”
2 p.
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
2 p.
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
2 p.
1.
S.A. „Termoelectrica”
2 p.
1.
S.A. „Tracom”
2 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
2 p.
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.