Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.4. Este publicată pe web analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) pentru cel puțin ultimii trei ani (2018 - 2020)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
3 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1,5 p.
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1,5 p.
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1,5 p.
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1,5 p.
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
3 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
3 p.
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1,5 p.
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1,5 p.
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021)
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1,5 p.
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1  ,%20sit%20fin%202019.pdf
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
3 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1,5 p.
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1  ,%20SF%202019.PDF
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1,5 p.
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1,5 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
3 p.
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021)
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
1,5 p.
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Energocom”
3 p.
1.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
3 p.
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
1.
S.A. „Metalferos”
1,5 p.
1.
S.A. „Moldovagaz”
3 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
3 p.
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
1.
S.A. „Tracom”
3 p.
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.