Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.4. Este publicată pe web analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) pentru cel puțin ultimii trei ani (2017 - 2019)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „Tutun-CTC”
0 p.
nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „Tracom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Termoelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1,5 p.
1.
S.A. „Moldtelecom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Moldovagaz”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Metalferos”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Gara Nord"
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Franzeluţa”
3 p.
1.
S.A. „Energocom”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. „Viva Flora”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Servicii Pază”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „MoldATSA”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
3 p.
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1,5 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
1,5 p.
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1,5 p.
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1,5 p.
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.