Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.4. Este publicată pe web analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) pentru cel puțin ultimii trei ani (2015 - 2017)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1,5 p.
1.
Î.S. CRIS „Registru”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
3 p.
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
3 p.
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
3 p.
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
3 p.
1.
Î.S. „Cadastru”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 p.
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Cartuș”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Casa Presei”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
3 p.
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
3 p.
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
1.
Î.S. „Fintehinform”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
3 p.
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldATSA”
3 p.
1.
Î.S. „MoldData”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldelectrica”
3 p.
1.
Î.S. „Moldpres”
3 p.
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
3 p.
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 p.
1.
Î.S. „Pulbere”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Servicii Pază”
3 p.
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
Î.S. „Vamservinform”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1.
S.A. „Energocom”
0 p.
nu, nu sînt informații
1.
S.A. „Franzeluţa”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Gara Nord"
1,5 p.
1.
S.A. „Metalferos”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Moldovagaz”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Moldtelecom”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „RED Nord”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
1.
S.A. „Termoelectrica”
3 p.
1.
S.A. „Tracom”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1,5 p.
parțial, vezi linkul 1 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 p.
nu, nu sunt informații pe web
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.