Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

I.4. Este publicată pe web analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) pentru cel puțin ultimii trei ani (2017 - 2019)?

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Căile ferate din Republica Slovacă
1.
Centrala de incalzire Kosice
1.
CFR Calatori
1.
Compania de transport public Bratislava
1.
Gazprom
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1,5 p.
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1,5 p.
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1,5 p.
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
1,5 p.
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1,5 p.
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
3 p.
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldATSA”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
3 p.
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Servicii Pază”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
1,5 p.
partial, vezi linkul 1 
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Mosgortrans
1.
NI Apă
1.
Posta Romana
1.
Postnord
1.
Postul rusesc
1.
Postul slovac
1.
RJD
1.
Romgaz
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 p.
nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 1.05.2020)
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.