Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

V. Etica și conflictul de interese

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
0 %
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1.
S.A. „Tracom”
62 %
1.
S.A. „Termoelectrica”
15 %
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „Moldtelecom”
46 %
1.
S.A. „Moldovagaz”
15 %
1.
S.A. „Metalferos”
62 %
1.
S.A. „Gara Nord"
0 %
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
0 %
1.
S.A. „Franzeluţa”
15 %
1.
S.A. „Energocom”
54 %
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
0 %
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
0 %
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
0 %
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
54 %
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
0 %
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
0 %
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
0 %
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
0 %
1.
Î.S. „Servicii Pază”
8 %
1.
Î.S. „Ruralproiect”
0 %
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
15 %
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
31 %
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
46 %
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
0 %
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
0 %
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
38 %
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „MoldATSA”
46 %
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
0 %
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
77 %
1.
Î.S. „Indal Proiect”
0 %
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
0 %
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
0 %
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
0 %
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
46 %
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
0 %
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
46 %
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
62 %
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
15 %
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
15 %
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
54 %
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
54 %
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
0 %
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
50 %
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
46 %
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
0 %
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
0 %
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
0 %
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
31 %
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
0 %
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
62 %
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
0 %
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
0 %
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
0 %
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
15 %
1.
Î.M. „EXDRUPO”
46 %
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
0 %
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
0 %
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
0 %
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
15 %
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
38 %
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.