Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Rezerve

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
10 771 896
1.
Vattenfall
1.
Transportul Londrei
1.
Tarom
1.
S.A. „Tutun-CTC”
251 391 144
1.
S.A. „Tracom”
28 884 563
1.
S.A. „Termoelectrica”
716 400 567
1.
S.A. „Supraten”
1.
S.A. „Sudzucker Moldova”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
18 360 745
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „Orange Moldova”
1.
S.A. „Moldtelecom”
3 270 879 606
1.
S.A. „Moldovagaz”
109 422 343
1.
S.A. „Metalferos”
332 893 635
1.
S.A. „Gara Nord"
1 275 674
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
45 363 072
1.
S.A. „Franzeluţa”
228 886 282
1.
S.A. „Floarea Soarelui”
1.
S.A. „Energocom”
22 735 294
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
3 014 353
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
375 250
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
21 626 385
1.
Romgaz
1.
RJD
1.
Postul slovac
1.
Postul rusesc
1.
Postnord
1.
Posta Romana
1.
NI Apă
1.
Mosgortrans
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
4 038
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1 082 854
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
20 249
1.
Î.S. „Servicii Pază”
3 188 793
1.
Î.S. „Ruralproiect”
554 547
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
38 502 833
1.
Î.S. „Pulbere”
1 872 205
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
20 861 408
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
271 514
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
59 485 185
1.
Î.S. „MoldData”
2 477 934
1.
Î.S. „MoldATSA”
97 828 577
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
8 947 687
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
889 389
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Indal Proiect”
42 250
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
11 275 378
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
5 743 881
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
10 335 042
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
2 470 975
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
20 391 496
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
3 084 216
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
3 479 552
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
645 419
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
10 200 508
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
11 228
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
5 929 634
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
6 142 710 467
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1 002 594
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.