iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Total Active

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi"
1.
Î.M. „Apă-Canal Cahul”
1.
Î.M. „Apă-Canal Strășeni”
1.
Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
1.
Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
1.
Î.M. „EXDRUPO”
1.
Î.M. „LIFTSERVICE”
1.
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
1.
Î.M. „Piaţa Centrală”
1.
Î.M. „Regia Autosalubritate”
1.
Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău”
1.
Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH”
1.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
3 426 290
1.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
17 028 411
1.
Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
143 632 770
1.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
1.
Î.S. CRIS „Registru”
1.
Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”
1.
Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală"
34 360 953
1.
Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD”
58 893 525
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
11 831 085
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
345 547 682
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
33 309 879
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
11 181 361 563
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
3 535 106 696
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Cartuș”
12 387 617
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
996 158
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
42 841 609
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
35 357 575
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
13 859 325
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
29 040 046
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
94 577 326
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
28 964 150
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
5 690 969
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
21 370 138
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
56 810 643
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
622 061
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
58 318 442
1.
Î.S. „Indal Proiect”
981 163
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
7 738 365
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
56 024 399
1.
Î.S. „MoldATSA”
264 357 212
1.
Î.S. „MoldData”
17 444 295
1.
Î.S. „Moldelectrica”
1 799 303 616
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
12 049 493
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
175 663 507
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
77 545 277
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
412 194 826
1.
Î.S. „Pulbere”
3 268 332
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
154 459 263
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1 624 924
1.
Î.S. „Servicii Pază”
91 476 346
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
2 519 472
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
5 842 153
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1 757 576
1.
Î.S. „Urbanproiect"
12 761 977
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Viva Flora”
586 095
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
163 052 374
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
48 342 529
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
73 301 455
1.
S.A. „Energocom”
364 838 009
1.
S.A. „Franzeluţa”
364 720 568
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
237 995 017
1.
S.A. „Gara Nord"
37 899 626
1.
S.A. „Metalferos”
398 259 098
1.
S.A. „Moldovagaz”
12 380 200 024
1.
S.A. „Moldtelecom”
5 828 979 750
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
35 381 224
1.
S.A. „Termoelectrica”
5 699 191 040
1.
S.A. „Tracom”
69 374 452
1.
S.A. „Tutun-CTC”
374 157 156
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
15 830 628
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.