Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Alte active imobilizate

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
1.
Vattenfall
1.
Transportul Londrei
1.
Tarom
1.
S.A. „Tutun-CTC”
51 383
1.
S.A. „Tracom”
1.
S.A. „Termoelectrica”
5 304 083
1.
S.A. „Supraten”
1.
S.A. „Sudzucker Moldova”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
1.
S.A. „Orange Moldova”
1.
S.A. „Moldtelecom”
282 403 938
1.
S.A. „Moldovagaz”
1.
S.A. „Metalferos”
1.
S.A. „Gara Nord"
10 795
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Franzeluţa”
1.
S.A. „Floarea Soarelui”
1.
S.A. „Energocom”
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
67 207
1.
Romgaz
1.
RJD
1.
Postul slovac
1.
Postul rusesc
1.
Postnord
1.
Posta Romana
1.
NI Apă
1.
Mosgortrans
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Î.S. „Vamservinform”
1.
Î.S. „Urbanproiect"
17 878
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
111 542
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1.
Î.S. „Servicii Pază”
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
103 290
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
441 755
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
15 017 283
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „MoldATSA”
540
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
30 402
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Indal Proiect”
5 585
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
16 397
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
59 551
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
103 902
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
104 114 270
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
13 564 188
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
14 088
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.