Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor

Activitate principalaCreșterea și reproducerea animalelor
Zonă economicăA 01
Componenta de stat
Număr de angajati50-99
Adresas. Maximovca, raionul Anenii Noi
Contact (site / email)crara@bk.ru
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,4
Mediu
Lichiditate
8,2
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
7,0
 
Rata de poziționare în numerar
7,5
 
Rentabilitatea
5,1
 
Rentabilitatea activelor
5,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,1
 
Pârghie
5,4
 
Datorii totale către total active
6,5
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,2
 
Activitate
2,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
25,02
Raportul bun al activelor
2,88
Rata de poziționare în numerar
2,52
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
2,1 %
Raportul Datorie-EBITDA
479,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,20
Raportul cifrelor de afaceri
13,18
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
62 738
Venituri din vânzări
1 940 376
Costul vânzărilor
424 196
Profit brut (pierdere brută)
1 516 180
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-1 088 674
Profit brut (pierdere brută)
1 516 180
Alte venituri din activitatea operațională
293 291
Cheltuieli administrative
2 798 607
Alte cheltuieli din activitatea operațională
99 538
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
62 738
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-1 088 674
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
1 151 412
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
14 301 312
Total active imobilizate
4 118 149
Imobilizări necorporale
5 213
Mijloace fixe
4 112 936
Total active circulante
10 183 163
Materiale
6 201 498
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
671 776
Producția în curs de execuție și produse
30 921
Creanțe comerciale
147 231
Avansuri acordate curente
89 235
Creanțe ale bugetului
1 915 456
Creanțe ale personalului
13 205
Alte creanțe curente
73 706
Numerar în casierie și la conturile curente
1 024 868
Alte active circulante
15 267
Total Pasiv
14 301 312
Total datorii pe termen lung
246 507
Alte datorii pe termen lung
246 507
Total datorii curente
407 080
Datorii comerciale
103 281
Avansuri primite curente
6 871
Datorii față de personal
124 991
Datorii privind asigurările sociale și medicale
76 814
Datorii față de buget
41 012
Alte datorii curente
54 111
Total capital propriu
13 647 725
Capital social
4 433 394
Capital suplimentar
9 368 549
Rezerve
663 089
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-880 045
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
62 738

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.