Evaluarea durabilității financiare
5,9
4,9
5,3
Lichiditate
3,6
4,4
4,3
Raportul curent
5,4
5,1
5,3
Raportul bun al activelor
3,2
4,2
4,4
Rata de poziționare în numerar
2,3
3,8
3,4
Rentabilitatea
5,6
5,3
5,8
Rentabilitatea activelor
5,8
5,0
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,5
4,9
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
5,6
5,8
5,6
Pârghie
8,6
5,6
5,7
Datorii totale către total active
9,2
6,6
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
8,1
4,7
6,2
Activitate
4,7
4,0
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,1
4,5
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
4,4
3,5
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
1,84
1,80
15,79
Raportul bun al activelor
0,35
1,09
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,18
0,78
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,4 %
-0,4 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,5 %
-0,5 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,5 %
0,4 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
7,0 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
74,6 %
42 132,2 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,38
4,93
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
16,66
9,75
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
240 326
521 554
112 772 457
Venituri din vânzări
48 158 161
136 474 890
20 022 578 702
Costul vânzărilor
43 664 455
84 129 308
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
4 493 706
52 345 582
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
288 665
-586 892 498
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
4 493 706
52 345 582
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
1 917 708
3 975 975
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
5 000
629 080 568
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
4 216 633
11 062 512
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 901 116
3 069 035
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
240 326
1 039 836
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
288 665
-586 892 498
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-48 339
587 932 334
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
518 282
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
61 947 826
9 122 235 726
38 059 075 182
Total active imobilizate
30 778 473
8 817 624 947
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
183 646
283 652
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
30 500
1 549 246 956
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
9 694 073
1 038 360 603
Mijloace fixe
30 505 078
6 650 598 701
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
59 249
59 249
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
188 400
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
197 000
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
365 653
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
606 830 702
691 210 197
Alte active imobilizate
160 561
304 433 980
Total active circulante
31 169 353
304 610 779
11 782 502 004
Materiale
7 356 597
9 480 952
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
93 102
643 810
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
15 150 128
16 311 128
68 469 591
Mărfuri
291 052 953
Creanțe comerciale
2 891 459
3 254 593
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
15 549 593
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
323 774
738 255
186 734 351
Creanțe ale bugetului
61 299
833 706
551 188 867
Creanțe ale personalului
298 864
357 402
22 616 563
Alte creanțe curente
1 137 017
3 512 492
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
2 992 455
252 303 873
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
74 592 015
Alte active circulante
864 658
1 624 975
140 624 280
Total Pasiv
61 947 826
9 122 235 726
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
1 884 593 219
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
300
42 650
Alte datorii pe termen lung
1 884 592 919
5 314 393 881
Total datorii curente
16 924 706
151 034 461
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
14 486 744
129 124 843
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
10 971 534
11 872 772 458
Avansuri primite curente
38 015
163 493
457 736 577
Datorii față de personal
1 674 175
2 655 295
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
389 724
647 512
50 233 220
Datorii față de buget
156 661
172 622
47 434 079
Venituri anticipate curente
2 707 839
33 831 055
Datorii față de proprietari
253
23 567
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
21 655 686
Alte datorii curente
179 134
4 567 756
3 416 056 893
Total capital propriu
45 023 120
7 086 608 046
13 451 165 892
Capital social
37 794 395
82 046 367
7 490 893 188
Capital suplimentar
6 109 340
409 688 970
1 696 488 646
Rezerve
2 985 395
6 596 461 229
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
316 807
309 597
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-2 423 142
-3 071 928
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
3 472
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
240 325
1 170 339
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.